Manasterzec 18,
38-600 Lesko

SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "ELEMENTARZ" W MANASTERCU

„Gmina Lesko otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 000,00 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zakupionych zostało 24 szt. laptopów:

  1. Laptop - Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Manastercu, Manasterzec 18, 38-600 Lesko -1 szt. - laptop.
  2. Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej, Bezmiechowa Dolna 215 38-600 Lesko - 1 szt. - laptop.
  3. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, Hoczew 157,38-604 Hoczew – 3 szt. - laptop.
  4. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172 38-604 Hoczew – 3 szt. - laptop.
  5. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko  - 16 szt. - laptopów.”

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Manastercu składa

 serdeczne podziękowanie Gminie Lesko

 za zakup laptopa do celów  zdalnego uczenia się dzieci w domu. Laptop został przekazany do użytku uczennicy klasy VII naszej szkoły. Jest o niezbędny w czasie uczenia na odległość.

  Wdzięczni - Uczennica, Rodzice, Rada Pedagogiczna

SP Fundacji „Elementarz” w Manastercu


 

 

 

Szkoła Podstawowa w Manastercu jest placówką o wieloletniej tradycji. Pracujemy nad tym, by pomóc naszym uczniom odnieść sukces na globalnym rynku. Dostosowujemy program nauki tak, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów szkoły. Szkoła Podstawowa w Manastercu swoich nauczycieli wybiera spośród najlepszych lokalnych pedagogów, którzy dzielą wspólną pasję do nauczania i uczenia się.

Zróżnicowana gama przedmiotów nauczanych przez najlepszych fachowców jest wynikiem nieustannie zmieniającego się świata wokół nas. Przygotowujemy uczniów do zajęcia miejsc pośród najlepszych i najzdolniejszych .