Manasterzec 18,
38-600 Lesko

Kadra pedagogiczna

Super User

GRONO  PEDAGOGICZNE

2019/2020

 

IMIĘ  I  NAZWISKO

 

NAUCZANY PRZEDMIOT

 

mgr Janina Klucz – dyrektor

 

przyroda, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr  Bogdan Chomiszczak

 

język angielski, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Monika Drozdalska – Hołub

 

informatyka, historia, muzyka, plastyka, technika, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Joanna Drozdalska – Szeliga

 

edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, geografia

 

mgr ks. Roman Łobaza

 

religia

 

mgr ks. Tomasz Pawlik

 

religia

 

mgr Anna Wnęk

 

matematyka, chemia

 

mgr Agata Wójcicka

 

edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

 

 Grażyna Zalewska

 

język polski

 

mgr Anna Barańska

 

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Justyna Krasulak

 

edukacja przedszkolna, biologia

 

mgr Agnieszka Wańca

 

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Katarzyna Orłowska

 

fizyka, informatyka

 

mgr Wojciech Zemlak

 

wychowanie fizyczne

 

Kategoria: