Manasterzec 18,
38-600 Lesko

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - etap wojewódzki

Super User

29.05.2015 r. drużyna w składzie:

Julia Czenczek

Claudia Podsobiński

Paweł Folta

Łukasz Bańczak

pod opieką p. Moniki Drozdalskiej-Hołub, wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD – etap wojewódzki. Podobnie jak na etapie powiatowym uczestnicy mieli do pokonania tor przeszkód, przejechania zgodnie z przepisami po miasteczku ruchu drogowego oraz udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ponadto rozwiązywali test z wiedzy o przepisach drogowych i pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Turnieju odbył się w Tryńczy, wzięło w nim udział 23 drużyn.

Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć Komendantowi Powiatowemu Policji w Lesku komisarzowi Rolandowi Szczepanikowi za zorganizowanie transportu drużyny.

Kategoria: