Manasterzec 18,
38-600 Lesko

spmanasterzec

W ramach projektu „Wielcy Obywatele małych Szkół” 28 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów z rodzicami, które miały charakter warsztatów mających na celu polepszenie i zacieśnienie kontaktów rodziców ze szkołą, nauczycielami. Koordynatorzy projektu p. Agata Wójcicka i p. Monika Drozdalska-Hołub przygotowały prezentację multimedialną oraz szereg ćwiczeń związanych z komunikacją międzyludzką. Dzięki warsztatowej formie spotkań można było zauważyć zatarcie się różnic oraz zlikwidowanie dystansu pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami. Chciałoby się rzec, aby w przyszłości organizowano więcej takich inicjatyw.

Zacznijmy od komunikacji

spmanasterzec

Przedsięwzięcie na rzecz społeczności lokalnej

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy projekt w ramach FIO „Wielcy obywatele małych szkół”, który zakłada realizację przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. W związku z tym postanowiliśmy przedyskutować z uczniami różnorodne pomysły, które moglibyśmy zrealizować, a tym samym zrobić coś pozytywnego dla środowiska w którym żyjemy. Jednym z pomysłów było zorganizowanie w szkole przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej pod hasłem :

„POCZYTAJ MI…”

Pomysł ten zyskał znaczną aprobatę wśród uczniów i został wybrany demokratycznie przez większość społeczności szkolnej. Wybór właśnie tego pomysłu pokazał, że uczniowie naszej szkoły tworzą społeczność,  która jest aktywna, odpowiedzialna, zainteresowana środowiskiem w którym żyje, patrząca w przyszłość, zdolna do samoorganizacji oraz wyznaczania sobie konkretnych celów. Wiele z tych cech młodzież nabyła dzięki uczestnictwie w zajęciach  realizowanego projektu WOMS.

Głównym zadaniem podjętych przez nas działań w tym przedsięwzięciu jest rozwijanie u dziecka potrzeby kontaktu z książką, zachęcanie do słuchania bajek, wierszy i opowiadań w wykonaniu rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów oraz zaproszonych członków władz lokalnych.

W ramach tego przedsięwzięcia zapraszamy codziennie na długiej przerwie wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne do wspólnego słuchania. Dla społeczności szkolnej jest to wspaniała okazja nie tylko do zapoznania się z różnymi rodzajami literatury, ale również do spędzenia niepowtarzalnych chwil z kolegami i koleżankami. Codzienne spotkania z literaturą zacieśnią relacje wśród uczestników projektu i dadzą chwilę relaksu od intensywnej pracy umysłowej.

Dzięki tym działaniom i prowadzonemu projektowi nasza szkolna biblioteka wzbogaci się również o znaczną ilość nowo zakupionych pozycji książkowych, na kwotę 2000 zł. Książki będą wykorzystane w naszym przedsięwzięciu, a w późniejszym czasie posłużą całej społeczności, a nawet przyszłym pokoleniom, gdyż do korzystania z biblioteki zachęcamy również rodziców i absolwentów szkoły. Wyboru literatury dokonali uczniowie wraz z nauczycielami zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami uczniów oraz szkoły.

Wśród zamówionych książek znajduje się literatura popularno-naukowa, przygodowa, poezja, bajki, komiksy i wiele, wiele innych.

SKĄD TEN WYBÓR?

Codzienne słuchanie literatury jest najskuteczniejszym sposobem wychowania człowieka samodzielnie myślącego, kulturalnego, z wyobraźnią, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania.

Słuchając ciekawej książki, dziecko przeżywa losy bohaterów, a przy okazji uczy się oceniać postępowanie przedstawionych postaci, odróżniać to, co jest dobre od tego, co złe.

W chwili obecnej książka stała się jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą. Wartościowa literatura dziecięca coraz częściej przegrywa z filmem i grą komputerową. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora i jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu. Mając na uwadze ów problem i szukając alternatywnych rozwiązań zainicjowaliśmy w szkole z dużym sukcesem akcję „Poczytaj mi…”, której głównym celem jest pokazanie rodzicom jak ważne dla rozwoju ich dzieci jest codzienne czytanie. Poza tym, kolejnym ważnym założeniem jest wdrożenie dzieci do aktywnego słuchania czytanych przez dorosłych książek.

Ponadto badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

- buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;

- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;

- rozwija język, pamięć i wyobraźnię;

- uczy myślenia, poprawia koncentrację;

- wzmacnia poczucie własnej wartości;

- poszerza wiedzę ogólną;

- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;

- uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu; zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
- kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

spmanasterzec

31 maja 2017 przy pięknej pogodzie, odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie projektu „Wielcy Obywatele Małych Szkół” z udziałem, dzieci, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.  Uroczystość miała charakter Pikniku Rodzinnego, którego realizacja była jednym z zadań projektowych. Podczas szkolnego pikniku koordynatorzy projektu przedstawili cele i zadania rozpoczynającego się projektu, który będzie realizowany od maja do grudnia 2017.

Piknik rozpoczął się przedstawieniem pt. „Królewna Śnieżka” przygotowanym pod kierunkiem pani Anny Barańskiej i pani Justyny Krasulak. Tym razem jednak to nie dzieci były aktorami, ale ich rodzice!

Przebrani we wspaniałe stroje odważnie przedstawili historię pięknej Śnieżki. Zebrani uczniowie, pedagodzy i społeczność lokalna nagrodzili ciekawy występ gromkimi brawami.

Następna część pikniku odbyła się już na placu szkolnym, gdzie paliło się ognisko i można było usmażyć kiełbaskę. Dzieci otrzymały również słodkie upominki i uwielbiane przez nich lody. Dopełnieniem tego wydarzenia były zabawy i gry sportowe zorganizowane dla uczestników pikniku przez pana Wojciecha Zemlaka. Po pełnym wrażeń dniu wszyscy w doskonałych humorach rozeszli się do domów.

Koordynatorzy projektu serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia - Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku a aktorom-rodzicom za udane, pełne humoru przedstawienie.

Jednocześnie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy Naszym Drogim Dzieciom dużo zdrowia, radosnej zabawy i spełnienia najskrytszych marzeń!

W przedstawieniu wystąpili:

Królewna Śnieżka – Klaudia Bańczak

Książę – Krzysztof Szeliga

Królowa- Anna Barańska

Czarownica – Agnieszka Szewczyk

Dwórka – Joanna Skrzek

Dworzanin – Edyta Nowakowska

Paź Księcia – Katarzyna Brejta

Sikorka – Renata Podsobińska

Sowa – Anna Barańska

Lustro – Ireneusz Ginda

Sokół – Paulina Skrzek

Leśniczy – Katarzyna Wanat

Śpioszek – Edyta Jasińska

Nieśmiałek – Mieczysława Podsobińska

Mędrek – Renata Miller

Apsik – Jadwiga Ślęczkowska

Wesołek – Michalina Car – Ziobrowska

Gburek vel Gapcio – Justyna Krasulak :)

spmanasterzec

W związku z realizacją projektu „Wielcy obywatele małych szkół”, w dniu 9 listopada 2017r. gościł u nas  sołtys naszej wsi i zarazem radny miasta i gminy Lesko, Pan Kazimierz Sopata.

Była to wyjątkowa lekcja wychowania obywatelskiego, gdyż Pan sołtys w bardzo ciekawy sposób opowiadał uczniom o swojej pracy podjętej w 2005r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego. Nasz gość wielokrotnie podkreślał, jak istotne jest dla Niego zaangażowanie mieszkańców wsi w sprawy swojej „małej ojczyzny”, ich aktywne uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz decydowanie o kluczowych dla tej miejscowości przedsięwzięciach.

Spotkanie to było lekcją samorządności, bowiem nasz gość opowiadał nam zarówno o swojej pracy jako radnego, jak i o jej znaczeniu dla naszej lokalnej społeczności. Opowiadał uczniom na czym polega jego praca, jakie zadania podejmuje Rada Sołecka i Rada Gminy. Podsumował też swoje dotychczasowe osiągnięcia i opowiedział o planach na najbliższą przyszłość. Pan Sopata odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące obowiązków sołtysa i radnego, jego pracy zawodowej oraz osobistych zainteresowań.

Dzieci najczęściej pytały o to co zrobić, aby zostać sołtysem, z jakimi problemami przychodzą do Niego mieszkańcy, jakie przedsięwzięcia zostały dotychczas zrealizowane, a jakie należy jeszcze przeprowadzić, aby poprawić jakość życia okolicznej ludności oraz czy trudno jest pogodzić obowiązki sołtysa i radnego z pracą zawodową. Pytań do Pana sołtysa było mnóstwo, a On starał się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie.

           

W ramach tego samego projektu - realizowanego w naszej szkole - trwa także akcja „Poczytaj mi”, dlatego też na koniec spotkania Pan Sopata odczytał uczniom fragment książki M. Dąbrowskiej pt: „Marcin Kozera”. Pan sołtys wybrał tą właśnie książkę ze względu na zbliżającą się rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i problem tożsamości narodowej głównego bohatera.

 

Bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi Sopacie za spotkanie i poświęcony nam czas.

 

spmanasterzec

Od 1.05.2017 do 31.12.2017 nasza szkoła uczestniczy w nowym projekcie realizowanym przez    SNEP w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie oprócz naszej szkoły uczestniczy jeszcze 7 innych placówek podlegających Fundacji „ Elementarz” Wychowanie i Sztuka z Katowic.

Projekt „Wielcy Obywatele Małych Szkół” -bo tak nazywa się projekt-jest przedsięwzięciem, mającym na celu zwrócenie uwagi społecznościom skupionym wokół 8 „Małych Szkół” na rolę aktywności obywatelskiej, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz przedsiębiorczości u uczniów uczestniczących w projekcie jak również krzewienie idei wolontariatu.

W ramach projektu zorganizowane zostaną ciekawe zajęcia i spotkania z samorządowcami oraz ludźmi rożnych zawodów. Praca na zajęciach projektowych ma zacieśnić relacje wśród uczestników, zarówno uczniów, nauczycieli, rodzin, społeczności lokalnej oraz władz samorządowych. Mamy nadzieję, że pobudzi wśród uczestników aktywność obywatelską procentującą w przyszłości.