Manasterzec 18,
38-600 Lesko

"Wielcy obywatele małych szkół"

spmanasterzec

Od 1.05.2017 do 31.12.2017 nasza szkoła uczestniczy w nowym projekcie realizowanym przez    SNEP w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie oprócz naszej szkoły uczestniczy jeszcze 7 innych placówek podlegających Fundacji „ Elementarz” Wychowanie i Sztuka z Katowic.

Projekt „Wielcy Obywatele Małych Szkół” -bo tak nazywa się projekt-jest przedsięwzięciem, mającym na celu zwrócenie uwagi społecznościom skupionym wokół 8 „Małych Szkół” na rolę aktywności obywatelskiej, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz przedsiębiorczości u uczniów uczestniczących w projekcie jak również krzewienie idei wolontariatu.

W ramach projektu zorganizowane zostaną ciekawe zajęcia i spotkania z samorządowcami oraz ludźmi rożnych zawodów. Praca na zajęciach projektowych ma zacieśnić relacje wśród uczestników, zarówno uczniów, nauczycieli, rodzin, społeczności lokalnej oraz władz samorządowych. Mamy nadzieję, że pobudzi wśród uczestników aktywność obywatelską procentującą w przyszłości.