Manasterzec 18,
38-600 Lesko

PREZENTACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Super User

5 maja 2015r w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku odbyła się prezentacja trzech oddziałówprzedszkolnych z Bezmiechowej, Manasterca i Głębokiego k/Rymonowa. Oddziały te prowadzi Fundacja „ Elementarz” z siedzibą w Katowicach. W prezentacji wzięli udział zaproszeni goście: Prezydent Fundacji „ Elementarz” Andrzej

Jabłoński, Dyrektor Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji Tomasz Wojtanowski, Dyrektorzy Szkół Podstawowych – Lucyna Matuszewska, Janina Klucz, Izabela Sołtysik, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesku Bożena Pyznarska, Jadwiga Sąsiadek z działu dziecięcego biblioteki, Hanna Olesiuk V- ce Prezes Stowarzyszenia „ Ciepły wiatr”, Grażyna Skrajny logopeda Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesku, Dyrektor BDK w Lesku Bożena Czuryk i Rodzice dzieci przedszkolnych z Bezmiechowej i Manasterca. Ludowy zespół dziecięcy „ Bezmiechowskie Słoneczka”dwoma tańcami  otworzył prezentację. Wszyscy zaproszeni na prezentację Oddziałów Przedszkolnych otrzymali podziękowanie za nawiązaną współpracę z Fundacją „ Elementarz” reprezentowaną przez Andrzeja Jabłońskiego. Współpraca polegała na doskonaleniu zawodowym młodych nauczycielek zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych z Gminy Lesko i Rymanów. Praca w oddziałach przedszkolnych jest pracą bardzo trudną, bo dotyczy grupy różnowiekowej dzieci od 2,5 letnich do 5 lat.

Nauczycielki w grupie różnowiekowej powinny wykazać się doskonałą znajomością rozwoju psycho – ruchowego dziecka a przede wszystkim umiejętnością prowadzenia wszelkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych i umiejętnością tworzenia rodzinnej i bezpiecznej atmosfery w grupie. Fundacja „ Elementarz” wyszła młodym nauczycielkom naprzeciw, angażując do współpracy Przedszkole Samorządowe w Lesku, Przedszkola nr 3 i 4 w Sanoku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Stowarzyszenie „ Ciepły wiatr” w Lesku. Bibliotekę Miejską i Powiatową w Lesku. Przedszkola zaproponowały młodym nauczycielkom zajęcia otwarte przy użyciu nowoczesnych metod. Należy podkreślić że zajęcia otwarte prowadziły nauczycielki dyplomowane postrzegane w placówkach jako wzorowe. W Przedszkolu Samorządowym w Lesku prowadzącymi zajęcia były: Agnieszka Bąk i Agnieszka Szpiech. Inne placówki wyżej wymienione dostarczały ważnych rad i wskazówek potrzebnych do obserwacji dzieci i ich właściwego rozwoju a także rozwoju zainteresowań. Prezentacja obejmowała też codzienną pracę a także imprezy i uroczystości zaplanowane w roku szkolnym 2014/15 w Oddziale Przedszkolnym w Bezmiechowej prowadzonym przez nauczycielkę Kamilę Fedak, Oddziale  Przedszkolnym w Manastercu prowadzonym przez Annę Barańską i Justynę Krasulak, Oddziale Przedszkolnym w Głębokiem prowadzonym przez Katarzynę Pitrus. Na koniec prezentowały się przedszkolaki z Bezmiechowej i Manasterca. Odważnie z uśmiechem i dziecięcym wdziękiem przedstawiały inscenizacje, tańczyły i śpiewały. Rodzice  z podziwem i radością oglądali swoje pociechy występujące po raz pierwszy na scenie BDK w Lesku. Na zakończenie Prezydent Fundacji „Elementarz” wszystkim zaangażowanym we współpracę wręczył podziękowania.

 

                                                                                          Prowadząca nadzór metodyczny

                                                                                              Zofia Przygórzewska

 

Kategoria: