Manasterzec 18,
38-600 Lesko

100 lecie niepodległości

spmanasterzec

W dniu 09 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Cała społeczność szkoły zebrała się w sali gimnastycznej gdzie o godzinie 11:11 przewodniczący samorządu uczniowskiego wydał komendę „Do Hymnu”. Na jego komendę wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w odświętnych ubiorach, z kotylionami w barwach narodowych, odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego. Następnie to ważne wydarzenie swoim występem uświetniły przedszkolaki i uczniowie klas młodszych. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły recytowali wierszyki o tematyce niepodległościowej i odśpiewali pieśń „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani?” Po występie najmłodszych swój program zaprezentowały klasa IV i V. W trakcie występu uczniowie recytowali, między innymi wiersze takich autorów jak E.Doroszewicz, K.Staszewska oraz J.Śnieciński „Słowa jak kwiaty”. Występujący odśpiewali pieśni patriotyczne „Marsz, marsz Polonia”, „O mój rozmarynie” oraz „Pierwsza kadrowa”. Całość występu uświetnili również laureaci konkursu pieśni patriotycznej oraz recytatorskiego. Uczniowie raz jeszcze zaprezentowali całej społeczności szkolnej wybrane przez siebie utwory.

Bogdan Chomiszczak

Kategoria: